"gość specjalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gość specjalny" po polsku

"gość specjalny" — Słownik kolokacji angielskich

special guest kolokacja
  1. special przymiotnik + guest rzeczownik = gość specjalny
    Bardzo silna kolokacja

    Because he had a special guest in his home, perhaps?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo