"global celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

global celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): globalna sława
  1. global przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This has brought about an Internet subculture with its own set of global celebrities, clichés, and technical vocabulary.

powered by  eTutor logo