"glass design" — Słownik kolokacji angielskich

glass design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szklany projekt
  1. glass rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He also created book illustrations, posters, and stained glass designs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo