BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"give offense" — Słownik kolokacji angielskich

give offense kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udziel przestępstwa
  1. give czasownik + offense rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is often done as a sign of respect and in order to avoid giving offense.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo