"commit offenses" — Słownik kolokacji angielskich

commit offenses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popełnij przestępstwa
  1. commit czasownik + offense rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By law a person cannot face criminal charges for offenses committed before the age of 16.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo