"give companies" — Słownik kolokacji angielskich

give companies kolokacja
Popularniejsza odmiana: give the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj spółki
  1. give czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He gave the company 60 days to come up with a new plan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo