ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"get-tough approach" — Słownik kolokacji angielskich

get-tough approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostać/dostawać-nieustępliwy podejście
  1. get-tough przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the same time, the public was calling for a get-tough approach to crime, and many prison rehabilitation programs were eliminated.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo