"get weapons" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get weapons" po angielsku

rzeczownik
 1. broń (pojedyncza sztuka broni) [COUNTABLE]
  Do you carry a weapon with you? (Nosisz broń przy sobie?)
  When I get a new weapon, I will be ready to fight! (Kiedy dostanę nową broń, będę gotowy walczyć!)
  You should be cautious when you clean your weapon. (Powinieneś być ostrożny, kiedy czyścisz swoją broń.)
 2. broń (przeciwko komuś lub czemuś) [COUNTABLE]
  She used silence as a weapon against their accusations. (Ona użyła milczenia jak broni przeciwko ich oskarżeniom.)
  We're trying to stop the people who are using technology as a weapon against our country. (Staramy się powstrzymać ludzi, którzy używają technologii jako broni przeciwko naszemu państwu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "get weapons"

rzeczownik

"get weapons" — Słownik kolokacji angielskich

get weapons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć broń
 1. get czasownik + weapon rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  We got weapons enough here, between the two of us.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo