"get some food" — Słownik kolokacji angielskich

get some food kolokacja
Popularniejsza odmiana: get food
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej jakieś jedzenie
  1. get czasownik + food rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He might be able to get food or, even better, find a way out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo