"get some food" — Słownik kolokacji angielskich

get some food kolokacja
Popularniejsza odmiana: get food
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej jakieś jedzenie
  1. get czasownik + food rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What was the use when you could get your food without?

    Podobne kolokacje: