"get several publicity" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: get publicity
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać kilka rozgłos
  1. get czasownik + publicity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It seemed to him that he was getting less publicity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo