BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"get several goals" — Słownik kolokacji angielskich

get several goals kolokacja
Popularniejsza odmiana: get one's goal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozum kilka celów
  1. get czasownik + goal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "But sometimes you need to get a goal to break through."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo