"get several friends" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: get friends
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej kilku przyjaciół
  1. get czasownik + friend rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They got your friend and now you need a car.

    Podobne kolokacje: