"get several days" — Słownik kolokacji angielskich

get several days kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań kilka dni
  1. get czasownik + day rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That means we've got two days, three at the outside.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo