"get ratings" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get ratings" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
 1. wskaźnik (np. popularności) [COUNTABLE]
  a level on a scale that shows e.g. how good something is
  They measured the rating for the show and were very surprised. (Oni zmierzyli wskaźnik popularności show i byli zaskoczeni.)
  The viewing ratings are satisfactory for BBC. (Wskaźniki oglądalności są satysfakcjonujące dla BBC.)
 2. ocena (wartości czegoś), wycena (np. posiadłości), oszacowanie
  The estate agency gave a rating of the property. (Agencja nieruchomości przekazała wycenę własności.)
  What is the rating of your stately home? (Jaka jest wycena twojej rezydencji?)
 3. klasyfikacja (według stopnia lub jakości)
  They issue countries' financial ratings each year. (Każdego roku oni publikują klasyfikację finansową krajów.)
 4. marynarz British English [COUNTABLE]
  He works as a rating on this ship. (On pracuje jako marynarz na tym statku.)
  I would like to be a rating. (Chciałbym być marynarzem.)
 5. taryfikacja
  What's the rating in the taxi? (Jaka jest taryfikacja w taksówce?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wskaźnik oglądalności lub słuchalności (programów telewizyjnych lub radiowych)
  Ratings of this TV station went high after they released a new awesome series. (Wskaźnik oglądalności tej stacji telewizyjnej zwiększył się po tym, jak wypuścili nowy świetny serial.)
  Our ratings are plummeting and we need to know why. (Nasz wskaźnik oglądalności spada i musimy dowiedzieć się dlaczego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"get ratings" — Słownik kolokacji angielskich

get ratings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozumiane oceny
 1. get czasownik + rating rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Compared to the 1984 campaign, this year's got very low ratings indeed.

  Podobne kolokacje: