"get funds" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get funds" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
 1. fundusz [COUNTABLE]
  They set up a restoration fund. (Oni założyli fundusz na renowację.)
  The purpose of this event was to raise funds to help the homeless. (Celem tego wydarzenia było zebranie funduszy na pomoc bezdomnym.)
  Unfortunately, our funds are very limited. (Niestety, nasze fundusze są bardzo ograniczone.)
 2. fundacja (organizacja pozarządowa) [SINGULAR]
  The fund helps poor children and their parents. (Fundacja pomaga biednym dzieciom i ich rodzicom.)
  I transferred money to that fund which helps homeless dogs. (Przelałam pieniądze na tę fundację, która pomaga bezdomnym psom.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ufundować [TRANSITIVE]
  Their family funded the monument. (Ich rodzina ufundowała pomnik.)
  This man wants to fund a new monument in our park. (Ten mężczyzna chce ufundować nowy pomnik w naszym parku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. fundusze, środki pieniężne
  Federal funds already support about 45 percent of the program. (Fundusze federalne już zapewniły około 45 procent programu.)
  The hospital has the funds for the new medical equipment. (Szpital posiada środki pieniężne na nowe urządzenia medyczne.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"get funds" — Słownik kolokacji angielskich

get funds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć fundusze
 1. get czasownik + fund rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  "I got tired of the politics involved in getting funds," he said.

  Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!