"get from officials" — Słownik kolokacji angielskich

get from officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań od urzędników
  1. get czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While crime becomes more violent and ubiquitous, the attention it gets from public officials is often episodic.