"get complaints" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get complaints" po angielsku

rzeczownik
 1. skarga, zażalenie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  a report that something such as a service or product does not work properly or satisfactorily
  We received an anonymous complaint. (Otrzymaliśmy anonimową skargę.)
  I decided to file a complaint. (Postanowiłem złożyć zażalenie.)
  They receive many complaints about the quality of their products. (Oni otrzymują wiele skarg na jakość ich produktów.)
 2. dolegliwość formal [COUNTABLE]
  A stomach ache is her main complaint. (Ból brzucha to jej główna dolegliwość.)
  The most common complaint of our patients is back pain. (Najpowszechniejszą dolegliwością naszych pacjentów jest ból pleców.)
  zobacz także: illness, ailment, sickness

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. reklamacyjny
  I had to fill a complaint form. (Musiałem wypełnić formularz reklamacyjny.)
  Would you mind filling in a complaint form? (Czy zechce pani wypełnić formularz reklamacyjny?)
rzeczownik
 1. reklamacja
  If you want to make a complaint, you should see the manager. (Jeśli chcesz złożyć reklamację, powinieneś porozmawiać z menedżerem.)
  That shop rejected my complaint and I won't get any refund. (Ten sklep odrzucił moją reklamację i nie dostanę zwrotu pieniędzy.)

"get complaints" — Słownik kolokacji angielskich

get complaints kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozumiane powództwa
 1. get czasownik + complaint rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  "We get complaints from people in the community and businesses," he said.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo