"get aid information" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: get information
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozumiane informacje pomocowe
  1. get czasownik + information rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Come to me the moment you have got your information.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo