Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"get above oneself" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get above oneself" po angielsku

obrazek do "above" po polsku
przyimek
 1. nad, powyżej, u góry
  He lives directly above us. (On mieszka dokładnie nad nami.)
  The picture hangs above the sofa. (Obrazek wisi nad kanapą.)
  The old lady, who lived above, died. (Starsza pani, która mieszkała u góry, zmarła.)
  link synonim: over
  przeciwieństwo: below
 2. nad, ponad (np. poziomem morza)
  We are 2,000 metres above sea-level. (Jesteśmy 2000 metrów nad poziomem morza.)
  The stars were hanging above us. (Ponad nami wisiały gwiazdy.)
  przeciwieństwo: below
 3. ponad (coś)
  He puts his needs above ours. (On przedkłada swoje potrzeby ponad nasze.)
  The priest placed his hands above my head and started praying. (Ksiądz położył ręce nad moją głową i zaczął się modlić.)
 4. powyżej (jakiegoś poziomu, stopnia)
  Did anybody come above you in the test results? (Czy ktokolwiek osiągnął rezultat powyżej twojego na teście?)
  If you score above 50 points, you will get an A. (Jeżeli zdobędziesz powyżej 50 punktów, dostaniesz 6.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. nad, powyżej
  Put it in this cabinet above. (Włóż to do tej szafki powyżej.)
 2. więcej, ponad
  People aged 70 and above shouldn't drive cars. (Ludzie mający 70 i więcej lat nie powinni prowadzić samochodów.)
  Getting 85% and above on this test will make you pass this course. (Zdobycie 85% i ponad na tym teście sprawi, że zaliczysz ten kurs.)
 3. powyżej (jakiegoś poziomu, stopnia)
  To get the permission, we need to contact a major or above. (Aby dostać pozwolenie, musimy skontaktować się z majorem lub powyżej.)
przymiotnik
 1. wspomniany, wyżej wymieniony, powyższy oficjalnie
  I know none of the above names. (Nie znam żadnego z powyższych nazwisk.)
  One of the above students is in my class. (Jeden ze wspomnianych uczniów jest w mojej klasie.)
  Contact me at the above address. (Skontaktuj się ze mną pod powyższym adresem.)
przysłówek
 1. jak wyżej, jw.
phrasal verb
 1. mieć zbyt wysokie mniemanie o sobie  BrE

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "get above oneself"

idiom