"generative approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twórcze nadejście
  1. generative przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One of the main advantages of this approach, when compared to other generative approaches, is that once a distribution has been learned, optimal inference is trivial.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo