"generally supportive" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie oddany
  1. generally przysłówek + supportive przymiotnik
    Silna kolokacja

    While generally supportive of the government, it has not been uncritically so.

powered by  eTutor logo