"future well-being" — Słownik kolokacji angielskich

future well-being kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe dobro
  1. future przymiotnik + well-being rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And the county's future well-being depends on continuing business development, he said.

podobne do "future well-being" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "future well-being" po angielsku

rzeczownik
idiom

powered by  eTutor logo