"future uncertainty" — Słownik kolokacji angielskich

future uncertainty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła niepewność
  1. future przymiotnik + uncertainty rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The end-of- year exam was so enjoyable that I could have done it again and again, even with all the future uncertainties in China.

powered by  eTutor logo