"future taxpayer" — Słownik kolokacji angielskich

future taxpayer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły podatnik
  1. future przymiotnik + taxpayer rzeczownik
    Luźna kolokacja

    To produce more future taxpayers who can cover this generation's Social Security costs is, however, not one of them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo