"future sister-in-law" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła szwagierka
  1. future przymiotnik + sister-in-law rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her future sister-in-law, Elisabeth of Valois, became a close friend of whom Mary "retained nostalgic memories in later life".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo