"future scenario" — Słownik kolokacji angielskich

future scenario kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły scenariusz
  1. future przymiotnik + scenario rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When participants were asked to imagine future scenarios, the same hippocampal-cortical system was proven to be active.

powered by  eTutor logo