"future restoration" — Słownik kolokacji angielskich

future restoration kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły zwrot
  1. future przymiotnik + restoration rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The map also details the plans for future restoration of agricultural areas and buckthorn forest.

powered by  eTutor logo