"future merger" — Słownik kolokacji angielskich

future merger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe połączenie
  1. future przymiotnik + merger rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the combination also raises uncertainty about whether future mergers, with perhaps less desirable consequences for the city, could result.

    Podobne kolokacje: