"future mentor" — Słownik kolokacji angielskich

future mentor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły mentor
  1. future przymiotnik + mentor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During the auditions, one of the judges, his future mentor Remee, rose from his chair in order to shake his hand, "before he became a superstar".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo