"future consequence" — Słownik kolokacji angielskich

future consequence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła konsekwencja
  1. future przymiotnik + consequence rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Perhaps you were trying to protect her from any future consequences?

powered by  eTutor logo