"future bout" — Słownik kolokacji angielskich

future bout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły atak
  1. future przymiotnik + bout rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even so, the steps announced yesterday will help insure that judges are not compromised in future bouts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo