"future appointment" — Słownik kolokacji angielskich

future appointment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe spotkanie
  1. future przymiotnik + appointment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I got to meet Whitney and set up future appointments with her."

powered by  eTutor logo