PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"functional approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście funkcjonalne
  1. functional przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Taking on the functional approach of leadership, leaders have to think about responsibilities that are taken out in the organization.