PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"fully support" — Słownik kolokacji angielskich

fully support kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w pełni wsparcie
  1. support czasownik + fully przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    But he says they fully support his decision to return to teaching.