PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"financially support" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): finansowo wsparcie
  1. support czasownik + financially przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He has worked as a teacher to financially support his higher education.