"fully designed" — Słownik kolokacji angielskich

fully designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w pełni zaprojektować
  1. design czasownik + fully przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The number of visitors cannot be reliably estimated until the memorial has been fully designed.

powered by  eTutor logo