PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"full image" — Słownik kolokacji angielskich

full image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełny obraz
  1. full przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A full, uncompressed image would take 44 minutes to send down to the ground.