"frost-free season" — Słownik kolokacji angielskich

frost-free season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez mróz pora roku
  1. frost-free przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Southern Manitoba has a comparatively long frost-free season, between 120 and 140 days in the Red River Valley.

    Podobne kolokacje: