"from the words" — Słownik kolokacji angielskich

from the words kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z słów
  1. from przyimek + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She seemed to take more hope from his words than he felt himself.

    Podobne kolokacje: