BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"from the brush" — Słownik kolokacji angielskich

from the brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ze szczotki
  1. from przyimek + brush rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    No voice spoke from the brush to either side of the road.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo