"from one's address" — Słownik kolokacji angielskich

from one's address kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś adres
  1. from przyimek + address rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I see from your address that you are in a chemistry department.

    Podobne kolokacje: