"frightened eye" — Słownik kolokacji angielskich

frightened eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerażone oko
  1. frightened przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I could see thinking going on behind those frightened eyes.

    Podobne kolokacje: