"frequent focus" — Słownik kolokacji angielskich

frequent focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): częste ognisko
  1. frequent przymiotnik + focus rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although Cherry will not play today against the Eagles unless the game is a rout, he found himself a frequent focus of conversation this past week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo