"forward-looking approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście patrzące w przyszłość
  1. forward-looking przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The farmers adopt a very forward-looking approach towards agriculture technologies.

    Podobne kolokacje:

podobne do "forward-looking approach" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "forward-looking approach" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik
phrasal verb
inne