"formally split" — Słownik kolokacji angielskich

formally split kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalnie podzielić
  1. split czasownik + formally przysłówek
    Luźna kolokacja

    Gaiman used the four issues to formally split the structure of the story, and allow for a different artist to draw each issue:

powered by  eTutor logo