"formal word" — Słownik kolokacji angielskich

formal word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne słowo
  1. formal przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They looked at each other and then began the formal words in an obviously well rehearsed unison.

    Podobne kolokacje: