"formal value" — Słownik kolokacji angielskich

formal value kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalna wartość
  1. formal przymiotnik + value rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She is much more interested in formal values than people might expect, and it shows in this exhibition.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo