PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"formal start" — Słownik kolokacji angielskich

formal start kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny początek
  1. formal przymiotnik + start rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Prior to the formal start of the field, early work in operational research was carried out by individuals such as Charles Babbage.