"formal search" — Słownik kolokacji angielskich

formal search kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne poszukiwania
  1. formal przymiotnik + search rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By late 1996 a formal search for new venture capital was underway.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo