ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"formal outline" — Słownik kolokacji angielskich

formal outline kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny zarys
  1. formal przymiotnik + outline rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Digressing in the middle of his formal outline, however, Mr. Cisneros seemed a bit astonished by what he had witnessed in the streets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo